FAQ

Meest gestelde vragen

BKR verwijdering
Wij zijn hierin gespecialiseerd. Voor de consument is het moeilijker om met
kredietverstrekkers te communiceren. Anti Incasso legt zijn nadruk op het
onderhandelen op basis van juridische gronden en communiceren, waar andere partijen niet -meer- met elkaar kunnen communiceren.
Het proces duurt ongeveer 2 tot 6 weken. Binnen dit termijn heeft de
kredietverstrekker meestal een antwoord gegeven.
Het Centraal Krediet Informatiesysteem laat zien welke leningen u momenteel heeft alsmede welke leningen u de fgelopen 5 jaar heeft gehad. Een hypotheek wordt enkel geregistreerd indien er een betalingsachterstand is van meer dan drie maandtermijnen.
1. Voorletter(s) en geboortenaam.
2. Geboortedatum.
3. Adres, postcode en woonplaats.
1. De soort overeenkomst.
2. De hoogte van de lening en/of kredietovereenkomst.
3. Ingangsdatum van de kredietovereenkomst.
4. De maand waarin de overeenkomst wordt afgelost.
5. De maand waarin de overeenkomst daadwerkelijk is beëindigd.
6. Eventuele andere bijzonderheden gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Stichting BKR heeft geen beschikking over de volgende gegevens:
1. Uw inkomen
2. Schulden zoals een huurschuld, belastingschuld of onbetaalde rekeningen bij bedrijven.
3. Studieschuld.
Indien er een lening wordt afgesloten met een bedrag €250,00 is de
kredietverstrekker verplicht dit door te geven aan Bureau Krediet Registratie. U staat vervolgens in het CKI, of wel Centraal Krediet Informatiesysteem.
Een negatieve registratie kan voorkomen worden door op tijd te betalen. Indien dit niet gebeurd, zullen door de kredietverstrekker aanmaningen worden verstuurd.
Voordat uw kredietverstrekker een Achterstandsmelding bij Stichting BKR doet, zal eerst een vooraankondiging plaatsvinden. Hierbij heeft u een laatste kans om een negatieve registratie te voorkomen.
Nadat de lening is afgelost en het contract is beëindigd door de kredietverstrekker, blijven de gegevens nog 5 jaar zichtbaar bij Stichting BKR.
Uw krediethistorie is van belang voor kredietverstrekkers, nu in de nabije toekomst wellicht een nieuwe kredietaanvraag kan worden gedaan en aan de hand van deze
krediethistorie kan de aanvraag worden beoordeeld door de kredietverstrekker.
Onze tarieven:
Consumenten: €115 incl. btw per uur.
Bedrijven: €150 excl. btw per uur.
BKR verwijderen: €1210 incl. btw. (50% vooraf en 50% achteraf bij een succesvolle verwijderen.)
Via de site www.antiincasso.com kunt u het contactformulier invullen, waarna u een online intake zal verkrijgen, wij de bemiddeling vervolgens zullen starten met als doel het leveren van resultaat, of wel het verwijderen van uw negatieve BKR-registratie.
Incasso geschillen
Indien een incassobureau onterecht een vordering op u heeft, dan dient u de vordering te betwisten en de documenten op te vragen waaruit blijkt dat de vordering terecht is.
Nee, dat mag niet. De 14-dagenbrief moet eerst verstuurd worden voordat er incassokosten berekend mogen worden. In deze brief dient er te worden aangegeven dat u 14 dagen de tijd heeft om de hoofdsom te betalen, voordat er incassokosten bijkomen. Dit is wettelijk verplicht.
Indien u onterecht veel geld heeft betaald aan een incassobureau, dan kunt u het geld terugvorderen met terugwerkende kracht. Wilt u advies of vertegenwoordiging? Neem nu contact met ons op hierover.
Beslaglegging
Indien de deurwaarder dreigt met beslaglegging dan is het zaak om te proberen om een redelijke betalingsregeling te treffen.
Om een betalingsregeling zo spoedig mogelijk tot stand te laten komen, is het raadzaam om inzicht te geven in uw financiële situatie. Dit kunt u doen door een inkomsten- en uitgavenformulier op te sturen en te beginnen met een zo laag mogelijk betalingsvoorstel.
De deurwaarder kan alleen beslag leggen met een titel (vonnis). Indien er een vonnis aanwezig is, dient er gecontroleerd te worden of de deurwaarder zich aan de beslissing van de rechter heeft gehouden.
U heeft recht op een beslagvrije voet. U kunt de deurwaarder verzoeken om de beslagvrije voet te verhogen.
Gerechtelijke procedure
U dient ten alle tijden te verschijnen op de zitting om uw reactie te geven. Indien de vordering onjuist is, dient u te verschijnen bij de zitting met bewijsstukken waarom de vordering onjuist is. Wij kunnen u hierover adviseren of vertegenwoordigen.
Als u te laat bent voor de zitting, dan gaat de zitting zonder u door. U kunt wel melden dat u er bent. Vervolgens beslist de rechter of u nog welkom bent of niet. Indien u de zitting niet meer mag bijwonen, kunt u in verzet gaan tegen het verstekvonnis. Het vonnis is de uitspraak van de rechter. Neem contact met ons op.
Wanneer u niet verschijnt bij de zitting, verlengt de rechter verstek en spreekt een verstekvonnis uit. Dit houdt in dat de eis van de eisende partij volledig wordt toegewezen. Na betekening van het verstekvonnis door de gerechtsdeurwaarder, heeft u vier weken de tijd om in verzet te komen. Bij het verzet geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing/vordering.
Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij kunnen onderzoeken of er nog middelen zijn om u te vertegenwoordigen.
Anti incasso is een juristenkantoor dat gespecialiseerd is in het behartigen van de juridische en financiële belangen van consumenten en MKB’ers die de strijd aangaan tegen bedrijven.
Opgericht vanuit de visie dat de incassocultuur in Nederland dient te veranderen, waardoor consumenten betere rechtsbescherming krijgen.
Verandering van de incassocultuur ten voordele van consumenten.
Wij zien nog steeds dat consumenten, maar ook mkb’ers onvoldoende beschermd worden tijdens incassogeschillen. Wij willen hier wat aan doen!
Wij communiceren waar partijen niet meer met elkaar kunnen communiceren op basis van juridische gronden. Anti Incasso is gespecialiseerd in het behartigen van de belangen van haar cliënten tijdens conflictsituaties onder (tijds) druk. Wij spelen in op de belangen, relaties en posities van alle partijen die een belang hebben in het conflict.
Na uw aanmelding wordt uw zaak beoordeeld aan de hand van de informatie die u ons heeft gegeven. Indien uw zaak geschikt is voor Anti Incasso, sturen wij u een vrijblijvende offerte.
Indien u akkoord gaat met de offerte, sturen wij u een machtiging en een factuur. Zodra de betaling en machtiging zijn ontvangen, wordt er inhoudelijk in uw dossier gewerkt.
Een machtiging houdt in dat u Anti Incasso toestemming geeft om namens u al uw belangen rechtens en juist te behartigen.
Wij hanteren een uurtarief van € 75 excl. btw voor consumenten en voor ondernemers hanteren bij een uurtarief van €95 excl. btw.
Zodra de (gehele) betaling conform de overeenkomst is voldaan door de cliënt.
Om de goede relatie tussen Anti Incasso en onze cliënten te bewaren, treffen wij geen betalingsregeling. In uitzonderlijke gevallen kan er afgeweken worden van ons beleid.
Anti Incasso kan u bijstaan met Incassogeschillen, Verjaarde vorderingen, Zorgverzekeringszaken, Luchtvaartclaims, BKR verwijdering, arbeidsgeschillen en bemiddeling met geldleningen. Tevens geeft Anti Incasso regelmatig (online)workshops over de voorgenoemde onderwerpen.
U kunt zich aanmelden bij een nieuwe energieleverancier. Ook kunt u een regeling treffen bij de oude leverancier. Wanneer dit niet lukt kan Anti Incasso u vertegenwoordigen met als doel om u weer aan te sluiten.
Anti Incasso kan voorkomen dat u wordt aangemeld als wanbetaler, door een betalingsregeling te treffen. Indien u al bent aangemeld als wanbetaler, kunnen wij bemiddelen zodat u afgemeld wordt en de normale premie betaalt in plaats van de strafpremie. Neem nu contact met ons op.
Elke zaak is verschillend. Wij streven er in ieder geval om alle zaken zo spoedig mogelijk op te lossen.
U kunt bij Anti Incasso op elk moment vertegenwoordiging afnemen bij juridische geschillen.
Anti Incasso kan u het snelst helpen wanneer alle relevante documentatie in het bezit is van ons kantoor. Indien het onduidelijk is wat er precies aan de hand is, duurt het langer voordat er inhoudelijk aan het dossier gewerkt kan worden.
Anti Incasso kan de juridische en financiële belangen van consumenten behartigen door kennis en verschillende communicatiemiddelen te gebruiken tegen de wederpartij.
Nee, daarvoor dient u het schuldhulpverleningstraject te doorstaan. In bepaalde gevallen kan een betwiste vordering afgekocht worden.
Nee, Anti Incasso doet niet aan schuldhulpverlening. Voor schuldhulpverlening kunt u contact opnemen met de gemeente van de stad waar u ingeschreven staat.
Nee, Anti Incasso doet niet aan budgetbeheer.
Wanneer u van mening bent dat u zelf in staat bent om het geschil op te lossen. Wij kunnen u voorzien van (schriftelijk) advies, zodat u kunt communiceren met de deurwaarder, maar dan op basis van juridische gronden.
Wij raden cliënten aan om advies af te nemen als zij van mening zijn dat zij hun eigen zaak kunnen oplossen met de juiste informatie.
Wij adviseren u om uw eigen zaak te behartigen wanneer alle feiten duidelijk zijn en u van mening bent dat u genoeg kennis bezit.
U kunt bijzondere bijstand aanvragen echter dient u deze kosten zelf aan Anti Incasso te voldoen. Achteraf kunt u deze kosten declareren bij uw gemeente.
Uitsluitend giraal. U krijgt van ons een ideal link.

Archives

Categories

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

Cart

Geen producten in de winkelwagen.