Workshop voor professionals

Er zijn diverse maatschappelijke organisaties die de intentie hebben om de belangen van consumenten te behartigen. Veel voorkomend is dat deze organisaties zich richten op kwijtscheldingen en het treffen van betalingsregelingen. Anti Incasso verstrekt trainingen waardoor organisaties zelf in staat zijn om de belangen van cliënten rechtens juist te behartigen. U kunt hierbij denken aan het leren controleren van vorderingen op rechtmatigheid. Daarnaast leert Anti Incasso de professionals onderhandelen en/of schikken op basis van juridische rechtsgronden. Waarom treft u een betalingsregeling voor de cliënt terwijl de vordering wellicht niet bestaat of te hoog is?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@antiincasso.com