Veelgestelde vragen

Onterechte incassovordering ontvangen, wat nu?

Indien een incassobureau onterecht een vordering op u heeft, dan dient u de vordering te betwisten en de documenten op te vragen waaruit blijkt dat de vordering terecht is.

Deurwaarder wil beslag leggen?

Indien de deurwaarder dreigt met beslaglegging dan is het zaak om te proberen om een redelijke betalingsregeling te treffen.

Betalingsregeling treffen, wat nu ?

Om een betalingsregeling zo spoedig mogelijk tot stand te laten komen, is het raadzaam om inzicht te geven in uw financiële situatie. Dit kunt u doen door een inkomsten- en uitgavenformulier op te sturen en te beginnen met een zo laag mogelijk betalingsvoorstel.

Afgesloten van energie, wat nu?

U kunt zich aanmelden bij een nieuwe energieleverancier. Ook u kunt u een regeling treffen bij de oude leverancier. Wanneer dit niet lukt kan Anti Incasso u vertegenwoordigen met als doel om u weer aan te sluiten.

Beslag gelegd, wat nu ?

De deurwaarder kan alleen beslag leggen met een titel (vonnis). Indien er een vonnis aanwezig is, dient er gecontroleerd te worden of de deurwaarder zich aan de beslissing van de rechter heeft gehouden.

Mag een deurwaarder beslag leggen op mijn gehele maandsalaris?

U heeft recht op een beslagvrije voet. U kunt de deurwaarder verzoeken om de beslagvrije voet te verhogen.

Gedagvaard, wat nu?

U dient ten alle tijden te verschijnen op de zitting om uw reactie te geven. Indien de vordering onjuist is, dient u te verschijnen bij de zitting met bewijstukken waarom de vordering onjuist is. Wij kunnen u hierover adviseren of vertegenwoordigen.

Er is al een uitspraak geweest, wat nu?

Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij kunnen onderzoeken of er nog middelen zijn om u te vertegenwoordigen.

Ik was te laat voor de zitting, wat nu?

Als u te laat bent voor de zitting, dan gaat de zitting zonder u door. U kunt wel melden dat u er bent. Vervolgens beslist de rechter of u nog welkom bent of niet. Indien u de zitting niet meer mag bijwonen, kunt u in verzet gaan tegen het verstekvonnis. Het vonnis is de uitspraak van de rechter. Neem contact met ons op.

Ik was niet aanwezig op de zitting, wat nu?

Wanneer u niet verschijnt bij de zitting, verlengt de rechter verstek en spreekt een verstekvonnis uit. Dit houdt in dat de eis van de eisende partij volledig wordt toegewezen. Na betekening van het verstekvonnis door de gerechtsdeurwaarder, heeft u vier weken de tijd om in verzet te komen. Bij het verzet geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing/vordering.

Ik ben het niet eens met de vordering?

Indien u het niet eens bent met de vordering dan dient u de vordering te betwisten en documenten opvragen, waaruit blijkt dat de vordering terecht is.

Zorgpremie achterstand?

Anti Incasso kan voorkomen dat u wordt aangemeld als wanbetaler, door een betalingsregeling te treffen. Indien u al bent aangemeld als wanbetaler, kunnen wij bemiddelen zodat u afgemeld wordt en de normale premie betaalt in plaats van de strafpremie. Neem nu contact met ons op.

Nooit een incassobrief ontvangen, toch incassokosten betalen, mag dat?

Nee, dat mag niet. De 14-dagenbrief moet eerst verstuurd worden voordat er incassokosten berekend mogen worden. In deze brief dient er te worden aangegeven dat u 14 dagen de tijd heeft om de hoofdsom te betalen, voordat er incassokosten bijkomen. Dit is wettelijk verplicht.

Ik heb teveel geld aan een incassobureau betaald, wat nu?

Indien u onterecht veel geld heeft betaald aan een incassobureau, dan kunt u het geld terugvorderen met terugwerkende kracht. Wilt u advies of vertegenwoordiging? Neem nu contact met ons op hierover.

Wat zijn de kosten bij Anti Incasso?

Wij hanteren een uurtarief van € 75 incl. btw voor consumenten en voor ondernemers hanteren bij een uurtarief van €95 excl. btw.

Kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Indien u een minimuminkomen heeft, kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente van de stad waar u ingeschreven staat.

Hoe lang duurt het?

De aanvraag van bijzondere bijstand duurt ongeveer acht weken.

Wat kost een gemiddelde zaak bij Anti Incasso?

Wij werken gemiddeld 2 uur aan een zaak. Dit komt neer op een bedrag van €150 voor consumenten en €229,90 voor ondernemers.

Wanneer gaat Anti Incasso aan de slag voor mij?

Zodra de (gehele) betaling conform de overeenkomst is voldaan door de cliënt.

Wat houdt een machtiging in?

Een machtiging houdt in dat u Anti Incasso toestemming geeft om namens u al uw belangen rechtens en juist te behartigen.

Wat is de procedure na aanmelding van mijn zaak?

Na uw aanmelding wordt uw zaak beoordeeld aan de hand van de informatie die u ons heeft gegeven. Indien uw zaak geschikt is voor Anti Incasso, sturen wij u een vrijblijvende offerte. Indien u akkoord gaat met de offerte, sturen wij u een machtiging en een factuur. Zodra de betaling en machtiging zijn ontvangen, wordt er inhoudelijk in uw dossier gewerkt.

Wanneer kan ik het beste zelf contact opnemen met het incassobureau of de deurwaarder?

Wanneer u van mening bent dat u zelf in staat bent om het geschil op te lossen. Wij kunnen u voorzien van (schriftelijk) advies, zodat u kunt communiceren met de deurwaarder, maar dan op basis van juridische gronden.

Wat is de visie van Anti Incasso?

Verandering van de incassocultuur ten voordele van consumenten.

Waarom is deze visie tot leven geroepen?

Wij zien nog steeds dat consumenten, maar ook mkb’ers onvoldoende beschermd worden tijdens incassogeschillen. Wij willen hier wat aan doen!

Anti incasso is een juristenkantoor dat gespecialiseerd is in het behartigen van de juridische en financiële belangen van consumenten en MKB’ers tijdens incassogeschillen. Opgericht door Calvin Ceder & Don Ceder vanuit de visie dat de incassocultuur in Nederland dient te veranderen, waardoor consumenten betere rechtsbescherming krijgen.

Wat is de werkwijze van Anti Incasso?

Wij communiceren waar partijen niet meer met elkaar kunnen communiceren op basis van juridische gronden. Anti Incasso is gespecialiseerd in het behartigen van de belangen van haar cliënten tijdens conflictsituaties onder (tijds)druk. Wij spelen in op de belangen, relaties en posities van alle partijen die een belang hebben in het conflict.

Met welke zaken kan Anti Incasso u bijstaan?

Anti Incasso kan u bijstaan met Incassogeschillen, Verjaarde vorderingen, Zorgverzekeringszaken, Luchtvaartclaims, BKR verwijdering en bemiddeling met geldleningen. Tevens geeft Anti Incasso regelmatig (online)workshops over de voorgenoemde onderwerpen.

Wanneer kan ik mijn zaak zelf behartigen?

Wij adviseren u om uw eigen zaak te behartigen wanneer alle feiten duidelijk zijn en u van mening bent dat u genoeg kennis bezit.

Wanneer kan ik advies afnemen bij Anti incasso?

Wij raden cliënten aan om advies af te nemen als zij van mening zijn dat zij hun eigen zaak kunnen oplossen met de juiste informatie.

Wanneer kan ik vertegenwoordiging nemen bij Anti incasso?

U kunt bij Anti Incasso op elk moment vertegenwoordiging afnemen.

Welke termijn zit er vast aan de dienstverlening?

Elke zaak is verschillend. Wij streven er in ieder geval om alle zaken zo spoedig mogelijk op te lossen.

Hoe kan Anti incasso mij het snelst helpen?

Anti Incasso kan u het snelst helpen als alle relevante documentatie in het bezit is van Anti Incasso. Indien het onduidelijk is wat er precies aan de hand is, duurt het langer voordat er inhoudelijk aan het dossier gewerkt kan worden.

Wat kan Anti Incasso voor mij betekenen?

Anti Incasso kan de juridische en financiële belangen van consumenten behartigen door kennis en verschillende communicatiemiddelen te gebruiken tegen de wederpartij.

Kan Anti Incasso mijn terechte schuld kwijtschelden?

In bepaalde gevallen kunnen schulden afgekocht worden.

Doet Anti Incasso schuldhulpverlening?

Nee, Anti Incasso doet niet aan schuldhulpverlening. Voor schuldhulpverlening kunt u contact opnemen met de gemeente van de stad waar u ingeschreven staat.

Doet Anti Incasso budgetbeheer?

Nee, Anti Incasso doet niet aan budgetbeheer.

Kan ik in termijnen bij Anti Incasso betalen?

Om de goede relatie tussen Anti Incasso en onze cliënten te bewaren, treffen wij geen betalingsregeling. In uitzonderlijke gevallen kan er afgeweken worden van ons beleid.

Ik heb onvoldoende geld, maar wel de hulp nodig van Anti Incasso?

Wij hebben een social deal. Dit is een deal waarbij wij u kunnen helpen in ruil voor het verrichten van marketingactiviteiten via social media. Neem contact met ons op voor de voorwaarden.