Vordering verjaard?

Incassobureaus kopen vorderingen op van andere bedrijven. Dit zijn vaak vorderingen of schulden waarvan het recht tot betaling is vervallen. De wetgever beschermt consumenten tegen vorderingen die zij niet meer hoeven te verwachten. Doordat de vorderingen verkocht worden, ontbreekt de relatie tussen schuldeiser en consument, waardoor het incassotraject agressiever kan zijn dan bij normale incassogeschillen. Wij kunnen uw juridische en financele positie beschermen tijdens deze geschillen. Heeft u een juridisch en financieel geschil dat afkomstig is uit een vordering die ouder is dan twee jaar? Meld u zich dan nu aan!

[]
1 Step 1
Aanmeldformulier Vordering Verjaard
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Telefoonnummer
Wat is uw vraag?
0 /
FilesFiles
Bestand Upload
Previous
Next