MVO

Anti Incasso is een commerciële organisatie met een zeer maatschappelijk oogpunt. De organisatie participeert actief aan innovatieve en resultaatgerichte projecten om in het kader van het armoedebeleid een bijdrage te leveren. Kenmerkend van de organisatie is dat zij verbindt, oplossingsgericht handelt en duurzaam onderneemt. Bij maatschappelijke projecten benadert Anti Incasso haar (in)formele netwerk o.a. uit de politiek en het bedrijfsleven om verandering te brengen in de samenleving. Zo is het project let’s talk finances ontstaan waarbij een laagdrempelige verbinding wordt gecreëerd tussen bewoners, de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Drie pijlers van Anti Incasso zijn dan ook kennis, groei en ontwikkeling. De organisatie is van mening dat ontvangen kennis dan ook overgedragen dient te worden in de gehele samenleving. Dit is dan ook de voornaamste reden waarom Anti Incasso stageplekken biedt.

Gezien de rumoerige economische veranderingen bevinden zich dan ook diverse professionals in een werkloosheidspositie. Anti Incasso denkt en handelt dan ook mee om banen en stages te creëren zowel binnen als buiten haar organisatie. Nederland is een land dat veel succes heeft geboekt door haar ondernemerschap en kennis economie. Getalenteerde (aankomende) professionals dienen dan ook niet in een werkloosheidpositie te verkeren, simpelweg omdat dit kapitaalvernietiging is.

Mocht u interesse hebben in een project waarin Anti incasso maatschappelijk verantwoord kan deelnemen,

neem dan contact op via info@antiinasso.com of 020 – 705 87 10.