Lees hier hoe de familie Bronkhorst €500.000,- aan schulden bespaarde!

Mensen hebben vaak het idee dat schulden en armoede enkel bestemd zijn voor ‘laagopgeleide’ personen die van een minimum inkomen leven en onvoldoende participeren in de samenleving. Dit idee klopt niet helemaal. Kijk bijvoorbeeld naar  de familie Bronkhorst uit Leeuwarden. De familie was financieel onafhankelijk en zij hadden een prachtig eigen onderkomen. Helaas heeft de familie Bronkhorst enkele jaren in diepe financiële nood gezeten. Zij bezaten een schuld van een half miljoen euro. Door wilskracht en samenwerking hielpen zij zichzelf!

Door wilskracht en samenwerking losten zij hun problemen op. Nu vertellen ze hun verhaal aan Anti Incasso zodat iedereen met schulden door tegenslag direct en wél goed geholpen worden. Zonder de onnodige ellende waar zij doorheen zijn gegaan. 

Hoe zag het leven van de familie Bronkhorst eruit voor hun crisis?

De familie Bronkhorst had een financieel onbezorgd leven in een riant huis te Zandvoort. In 1989 begonnen zij een uitgeverij, en dat was letterlijk booming in de negentiger jaren. Zij verdienden gemakkelijk een ton per jaar met zijn tweeën en hadden een kantoor aan huis.

 

Later verkochten zij de woning in Zandvoort en met de winst hiervan verhuisden zij naar Friesland. Op deze manier gingen zij hun dromen achterna. Friesland was de plek waar zij tijdens een vaarvakantie ooit verliefd op elkaar werden. Zij kochten twee klassieke motorjachten en verhuurden de jachten tot wel tien keer per week. Genoeg omzet om van te leven.

Het was een ideaal leven waarin het gezin, financiële onafhankelijkheid en het ondernemerschap een belangrijke rol speelden. Zij kochten er destijds zelfs een derde schip erbij.

 

Waar ging het mis?

De familie kocht een eigen droomhuis ter waarde van € 340.000,- met een aflossingsvrije hypotheek. De makelaar gaf aan dat de woning gemakkelijk in waarde zou stijgen. Op een dag ontstond er brand in één van de boten. De boot was hierna niet meer geschikt voor verhuur. Daarnaast belandde Jaap Bronkhorst in het brandwondencentrum. Het bedrijf kwam stil te liggen, maar de kosten liepen gewoon door. Door een samenhang van omstandigheden lagen alle boten ineens aan de wal. De familie Bronkhorst gebruikte hun opgebouwde reserves om de rekeningen te betalen.  Langzamerhand ontstonden er toch helaas betalingsachterstanden op de hypotheek van de woning en op  de drie boten.

 

Van een droomhuis naar een huurwoning

Hierdoor belandden zij in een neerwaartse spiraal. De boten werden als eerste verkocht. Helaas bleef de crisis aanhouden. Deurwaarders kwamen langs met de daarbij behorende kostenverhogende maatregelen. De stress en angst steeg. De schulden beinvloedde  de relaties binnen het gezin. De maatschappelijke positie van de familie Bronkhorst daalde naarmate de schulden stegen. Uiteindelijk moest familie Bronkhorst hun droomhuis noodgedwongen verkopen en verhuisden zij naar een huurhuis.

 

Armoede, een verdienmodel voor hulpverlenersorganisaties

Uiteindelijk zochten zij hulp bij de gemeente. Zij kwamen terecht in een schuldhulpverleningstraject. Schuldhulpverleners, bewindvoerders, maatschappelijk werkers,  organisaties zoals Stop de restschuld, Stichting krediet verdriet en Tros schuldbemiddeling kwamen allemaal over de vloer om de familie te ‘helpen’.  Iedereen verdiende  aan de problemen en de wanhoop van de familie Bronkhorst, maar echt geholpen werden ze niet. De familie mocht bijvoorbeeld niet ondernemen tijdens het WSNP-traject ( Wet Sanering Natuurlijke Personen) en werd gedwongen om een uitkering aan te vragen.

Het WSNP-traject

 

Familie Bronkhorst heeft het WSNP-traject letterlijk als een hel ervaren. Er is volgens de familie Bronkhorst niet persoonlijk uitgelegd hoe een WSNP-traject werkt. De bewindvoerder liet de dag na de uitspraak destijds één geel A4-tje achter met de leefregels van de WSNP. De leefregels waren niet aangepast op de persoonlijke situatie van de familie. Door de ziekte van Jaap Bronkhorst, kon de familie kon niet leven van het leefgeld.

Het WSNP-traject werd nog zwaarder doordat de hulpverleners weinig respect toonden tijdens huisbezoeken. Diverse personen, zoals o.a. een taxateur liepen al rokend het huis binnen en schonken de familie nauwelijks aandacht. Er was geen empathie of begrip voor de familie Bronkhorst.

 

Het hef in eigen handen

Uiteindelijk koos de familie Bronkhorst ervoor om via de spijtoptantregeling vrijwillig uit de WSNP te stappen. Zij namen contact op met alle schuldeisers en stuurden overzichten mee van de schulden die gesaneerd moesten worden. Tevens vroegen zij om finale kwijting. De familie leerde onderhandelen en met schuldeisers en inspelen op de belangen en posities van incassobureaus.

 

Na verloop van tijd gingen (bijna) alle schuldeisers akkoord. Hierdoor heeft de familie Bronkhorst honderden duizenden euro’s voor zichzelf bespaard. 

Nu waarschuwt de familie alle mensen die een aflossingsvrije hypotheek hebben. Je kunt namelijk door onverwachte tegenslag gemakkelijk met een restschuld achterblijven. Ook zochten zij hulp bij de politiek, maar alle partijen verwezen hen door naar het reguliere hulpverleningstraject. Maar, dat is juist waar zij tegen aan liepen als ondernemers met schulden. Geen passende hulp en hulpverleners die onvoldoende juridische kennis hebben van de financiële producten die hebben geleid tot schulden.

Sandra Bronkhorst gebruikt nu haar kennis en ervaring om mensen te helpen om van de restschuld af te komen. Vorig jaar is er helaas borstkanker ontdekt bij Sandra. Haar focus ligt op dit moment bij het overwinnen van de ziekte.

De familie heeft meerdere dingen geleerd uit het leven, maar één daarvan is dat hoe lang en donker de tunnel ook is, aan het einde is er altijd licht!

De familie Bronkhorst staat nu nog alleen in het krijt bij de overheid vanwege het terugbetalen van een BBZ uitkering. Het is bijzonder pijnlijk dat juist de gemeente Leeuwarden de enige partij is die niet wilde meewerken aan een zelfstandige schuldsanering van zelfredzame burgers. Anti Incasso wil de familie Bronkhorst ontlasten van stress tijdens deze moeilijke tijd. Daarom zullen wij hen bijstaan om volledig schuldvrij te worden.

 

Ook schuldproblemen gekregen door onverwachte tegenslag? Neem contact op met Anti incasso

 

“Waarom Don & Calvin Ceder de incassocultuur wilden veranderen: Lees het verhaal


Betere bescherming voor consumenten

In 2012 is de incassowet in werking getreden, waardoor consumenten beter beschermd moesten worden tegen malafide incassobureaus, helaas is deze bescherming nog niet voldoende te merken in de samenleving. Mensen betalen nog steeds tientallen tot honderden euro’s teveel aan incassokosten. Zij worden zelfs bedreigd en geïntimideerd. Don & Calvin Ceder zagen onafhankelijk van elkaar wat het leed was van malafide incassopraktijken bij gezinnen, voornamelijk stress en angst.

Ouders die langer moeten werken om rekeningen te betalen die niet (geheel) terecht zijn. Twee honderd euro teveel aan incassokosten betalen kan betekenen dat een kind een jaar niet kan sporten. Wij willen dat de volgende Wesley Sneijder, Robin van Persie of Jermaine Lens de mogelijkheid moet krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot een professional. Onterechte incassokosten kunnen talentontwikkeling beinvloeden.

Het is pijnlijk om te zien hoe mensen op een niet respectvolle manier behandeld worden door incassomedewerkers. De toezichthouders grijpen naar ons idee niet of nauwelijks in. Het loont nog steeds om onterechte kosten te innen bij consumenten. Het zijn letterlijk ‘wildwest’ praktijken.

De naam Anti Incasso

De naam heeft veel weerstand gewekt bij mensen. Naar de mening van anderen werd ‘Anti’ in de naam Anti Incasso geassocieerd met een negatieve lading. Wij waren hier stellig in. De naam zorgt per definitie voor twee type personen. De mensen die ons nodig hebben, en de mensen die ons niet begrijpen. Dit was een strategische keuze om de naam te houden. Daarnaast gaat het niet gaat om de naam, maar om de ervaring die mensen hebben met je bedrijf en de waarde die eraan wordt gehecht. Nu staat Anti Incasso voor het bieden van juridische hulp onder tijdsdruk tijdens incassogeschillen. Incassobureaus waarderen onze interventies, omdat wij constructieve gesprekken voeren.
Resultaat

Uiteindelijk heeft onze inzet ertoe geleid dat wij de ACM hebben geadviseerd om malafide incassobureaus  te beboeten tot € 900.000 per overtreding.

Wij zien nu dat consumenten opkomen voor zichzelf en klachten indien tegen incassobureaus die zich niet aan de regels houden. Ook winnen zij steeds meer kennis en informatie over hoe om te gaan met incassogeschillen. Onze workshops worden regelmatig bezocht. Op 16 juni 2017 hebben wij onze webinar genaamd ” In 5 omgaan met incassogeschillen zodat je geld kan besparen!”

Waarom zijn wij een commerciële organisatie?

Anti Incasso biedt specialistische hulp aan mensen met incassogeschillen onder tijdsdruk.

De meeste overheidsmiddelen zijn gericht op het saneren van schulden. Dit sluit niet altijd aan bij de financiële hulp en dienstverlening die consumenten nodig hebben. Daarom zijn wij 24/7 telefonisch bereikbaar voor spoedzaken. Daarnaast is investeren in je eigen juridische positie een vorm van zelfredzaamheid.

 

Risicobeheersing

Wanneer consumenten ons in willen huren kijken zij naar wat voor onze diensten betaald dient te worden. Kijk ook naar wat er gebeurd wanneer je niet adequaat reageert. Denk hierbij aan beslaglegging etc. Voorkom ook dat je problematische schulden krijgt en daarmee schuldhulpverlening nodig hebt.

Zijn wij nog actueel?

De incassocultuur is enorm veranderd. Zo heeft een groot incassobureau haar brieven aangepast. Consumenten durven hulp te vragen, maar ook te accepteren. Ook online is er veel te vinden over hoe om te gaan tijdens incassogeschillen. Wij vragen ons dan ook oprecht af of de organisatie dient voort te bestaan en zo ja in welke vorm? En als wij voortbestaan, is dit geen taak van de overheid?

In ons volgende artikel zullen wij dieper hierop ingaan. Laat gerust een reactie achter hoe je over het voortbestaan van Anti Incasso denkt.