“Waarom Don & Calvin Ceder de incassocultuur wilden veranderen: Lees het verhaal


Betere bescherming voor consumenten

In 2012 is de incassowet in werking getreden, waardoor consumenten beter beschermd moesten worden tegen malafide incassobureaus, helaas is deze bescherming nog niet voldoende te merken in de samenleving. Mensen betalen nog steeds tientallen tot honderden euro’s teveel aan incassokosten. Zij worden zelfs bedreigd en geïntimideerd. Don & Calvin Ceder zagen onafhankelijk van elkaar wat het leed was van malafide incassopraktijken bij gezinnen, voornamelijk stress en angst.

Ouders die langer moeten werken om rekeningen te betalen die niet (geheel) terecht zijn. Twee honderd euro teveel aan incassokosten betalen kan betekenen dat een kind een jaar niet kan sporten. Wij willen dat de volgende Wesley Sneijder, Robin van Persie of Jermaine Lens de mogelijkheid moet krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot een professional. Onterechte incassokosten kunnen talentontwikkeling beinvloeden.

Het is pijnlijk om te zien hoe mensen op een niet respectvolle manier behandeld worden door incassomedewerkers. De toezichthouders grijpen naar ons idee niet of nauwelijks in. Het loont nog steeds om onterechte kosten te innen bij consumenten. Het zijn letterlijk ‘wildwest’ praktijken.

De naam Anti Incasso

De naam heeft veel weerstand gewekt bij mensen. Naar de mening van anderen werd ‘Anti’ in de naam Anti Incasso geassocieerd met een negatieve lading. Wij waren hier stellig in. De naam zorgt per definitie voor twee type personen. De mensen die ons nodig hebben, en de mensen die ons niet begrijpen. Dit was een strategische keuze om de naam te houden. Daarnaast gaat het niet gaat om de naam, maar om de ervaring die mensen hebben met je bedrijf en de waarde die eraan wordt gehecht. Nu staat Anti Incasso voor het bieden van juridische hulp onder tijdsdruk tijdens incassogeschillen. Incassobureaus waarderen onze interventies, omdat wij constructieve gesprekken voeren.
Resultaat

Uiteindelijk heeft onze inzet ertoe geleid dat wij de ACM hebben geadviseerd om malafide incassobureaus  te beboeten tot € 900.000 per overtreding.

Wij zien nu dat consumenten opkomen voor zichzelf en klachten indien tegen incassobureaus die zich niet aan de regels houden. Ook winnen zij steeds meer kennis en informatie over hoe om te gaan met incassogeschillen. Onze workshops worden regelmatig bezocht. Op 16 juni 2017 hebben wij onze webinar genaamd ” In 5 omgaan met incassogeschillen zodat je geld kan besparen!”

Waarom zijn wij een commerciële organisatie?

Anti Incasso biedt specialistische hulp aan mensen met incassogeschillen onder tijdsdruk.

De meeste overheidsmiddelen zijn gericht op het saneren van schulden. Dit sluit niet altijd aan bij de financiële hulp en dienstverlening die consumenten nodig hebben. Daarom zijn wij 24/7 telefonisch bereikbaar voor spoedzaken. Daarnaast is investeren in je eigen juridische positie een vorm van zelfredzaamheid.

 

Risicobeheersing

Wanneer consumenten ons in willen huren kijken zij naar wat voor onze diensten betaald dient te worden. Kijk ook naar wat er gebeurd wanneer je niet adequaat reageert. Denk hierbij aan beslaglegging etc. Voorkom ook dat je problematische schulden krijgt en daarmee schuldhulpverlening nodig hebt.

Zijn wij nog actueel?

De incassocultuur is enorm veranderd. Zo heeft een groot incassobureau haar brieven aangepast. Consumenten durven hulp te vragen, maar ook te accepteren. Ook online is er veel te vinden over hoe om te gaan tijdens incassogeschillen. Wij vragen ons dan ook oprecht af of de organisatie dient voort te bestaan en zo ja in welke vorm? En als wij voortbestaan, is dit geen taak van de overheid?

In ons volgende artikel zullen wij dieper hierop ingaan. Laat gerust een reactie achter hoe je over het voortbestaan van Anti Incasso denkt.

 

 

“Eer aan mantelzorgers leidt tot betere ondersteuning voor ouderen in Nederland”

“Overheid brengt mantelzorgers diep in de schulden”

Via Anti incasso leerde ik mantelzorger Soraya Matil (32 jaar) kennen, omdat zij onze hulp inschakelde bij een incassogeschil.  Soraya is sinds het jaar 2001 mantelzorger van haar geliefde oma, mevr. Juliette Matil (89 jaar) die leidt aan Alzheimer. Ondanks dat Soraya Matil een groot gedeelte van haar leven investeert in mantelzorg, is zij ook verwikkeld in een strijd om passende zorg te krijgen voor haar oma. Dit werd een lang en slopend proces. Hierdoor kreeg Soraya Matil te maken met de huidige zorgindicaties. In Nederland draait veel om geld, bij mantelzorgers niet. Soraya Matil is dan ook boos op Minister van Rijn, omdat de overheid mantelzorgers op een houtje laat bijten. Ouderen lopen hierdoor de liefde en zorg mis, waarop zij recht hebben.

Miljoenen mensen geven jaarlijks mantelzorg aan zorgvragers. Dit zijn vaak mensen met een lichamelijke beperking en/of ouderen. 33% van de 3 miljoen zorgvragers zijn ouder dan 65 jaar.

Beweegredenen mantelzorg

Mantelzorgers verlenen vaak zorg vanuit een intrinsieke motivatie, Soraya omschrijft het als een roeping en een zegen van God. Niet iedereen is geschikt om dit werk uit te voeren, het vergt enig geduld, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid.

 

Complexiteit van de samenleving

Mantelzorgers lopen tegen een bureaucratische systeem aan van de overheid. Om betere zorg te krijgen is er meer geld nodig. De rompslomp met de Persoons Gebonden Budgetten en het bijbehorende aanvraagsystemen leidt ertoe dat de gewenste zorg vaak niet op tijd aankomt. Bij ouderen telt elke dag, omdat zij snel achteruit kunnen gaan. In het geval van de familie Matil is passende zorg 5 jaar later gekomen. Gelukkig leeft oma Matil nog, alleen vreest Soraya Matil dat zij niet lang zal genieten van het budget op maat.

 

“Mantelzorgers bijten op een houtje omdat alles in de zorg gebaseerd is op geld”

Soraya en vele andere mantelzorgers worden vaak voor het blok gezet door te kiezen voor de zorg of voor een regulier bestaan in de maatschappij. Zorg verlenen kan variëren van 8 uur per week tot fulltime, oftewel 24 uur per dag. De zorg in combinatie met de rompslomp en complexe regels leidt ertoe dat mensen zoals Soraya Matil niet meer toekomen aan een ‘normaal’ bestaan

 

“Boos op Staatssecretaris Martin van Rijn, hij laat ouderen in stilte leven en daarmee sterven zij sneller!”

Net als velen ouderen was oma Matil  niet gewend om in stilte te leven. Zij participeerde vrolijk in de samenleving en is altijd omringd door haar kinderen. Door de Alzheimer ging mevr. Matil snel achteruit. De familie koos ervoor om haar te verzorgen via de eigen visie, bewegingen en gedachten. Zij wilde de beste zorg geven aan oma Matil, zodat zij aan het einde van haar leven liefde en aandacht krijgt die zij nodig heeft.

Mantelzorg en met name bij Alzheimer kent verschillende fases waarin de zorg steeds intensiever wordt. In het begin ging oma in discussie over de dingen die zij vergat. In dit stadium kan zij niet meer praten. Van Rijn maakt het naar zegge van Soraya onmogelijk voor mantelzorgers om hun werk te doen. Zo zegt zij:

 “Wij mantelzorgers kregen tot 2014 €63,- per uur en door van Rijn nu nog maar €20,- euro per uur, met een PGB-budget van €4000,- per maand verdeeld over drie mantelzorgers. Hij vergeet dat ik 24/7, 365 dagen per jaar werk als mantelverzorger. Zonder steun van mijn netwerk heb ik letterlijk nooit vrij. En dat als een moeder van 3 kinderen.”

Een baan of een studie is tijdelijk en beweegbaar, ouderen niet! Zij zijn gebonden aan een tijd, omdat de kans groot is dat zij op korte termijn overlijden. Dit zou Soraya Matil Staatssecretaris van Rijn duidelijk willen maken, zodat hij hier iets aan kan doen!

Incassoproblemen

De oma van Soraya heeft haar geleerd hoe zij dient te participeren in de samenleving. Zo is haar geleerd om geen schulden te maken. Toen de gemeenten werden belast met de zorg van haar inwoners, kwamen in het jaar 2015 veel mensen in de problemen. De budgetten werden te laat gestort waardoor massale betalingsachterstanden ontstonden. Nu heeft  Soraya schulden opgebouwd om voor haar geliefde oma te kunnen zorgen.

Soraya raakte het overzicht kwijt en investeerde in haar financiële en juridische positie door (juristenkantoor) Anti Incasso te contacten. Zij bespaarde €1700 oftewel een ruime PGB maandbudget. Zij kreeg ook duidelijkheid over het ontstaan van haar vordering, waardoor zij de focus weer kon leggen op het verlenen van zorg. Nu heeft zij een PGB die wel toereikend is om haar de zorg te bieden waar zij recht op heeft.

Soraya haar grootste droom is dat zij kenbaar aan de wereld kan maken hoe geweldig haar oma was voor de Alzheimer, daarom werkt zij hieraan mee.

Het verhaal van Soraya staat niet op zich, mantelzorgers voeren een dubbele strijd in de maatschappij. De strijd om passende zorg te bieden en de strijd om geen achterstand op te bouwen in de samenleving.

Schulden zorgen ervoor dat mensen uit het leven willen stappen. Gelukkig staat zij er niet zo in. Elke dag is een feestdag. Soraya vindt dat mantelzorgers meer steun moeten krijgen van de overheid.

Het leven is een feest

“Financien spelen een steeds grotere rol voor mantelzorgers”

As je van iemand houdt is het moeilijk om die persoon los te laten, daarom gun je ze dan ook het beste tot het einde van het leven. Financiën spelen een steeds grotere rol in de zorg, waardoor wij steeds vaker kijken naar de best betaalbare zorg, gebaseerd op een PGB. Dit is een foute ontwikkeling.

Ouderen zijn prachtige kwetsbare mensen. Het zijn de mensen die onze samenleving hebben gemaakt zoals die nu is. Na haar mantelzorgperiode wil Soraya een carrière inslaan door andere mantelzorgers te begeleiden en te ondersteunen.

Ouderen leven in stilte

 

Nieuwe jaar oude schulden

 

December is de maand waarin wordt gefeest en het jaar wordt afgesloten. Goede voornemens worden bedacht. Een nieuw jaar en nieuwe kansen. Helaas geldt dit niet voor oude schulden. Deze schulden beïnvloeden uw voornemens. De feestdagen verzachten niet uw incassoconflict,  of andere juridische problemen. De gezelligheid zal de stress niet verzachten, want het probleem blijft bestaan. Verandering begint bij acceptatie van uw huidige situatie en de zoektocht naar hulp of actie!

In 2015 bestonden er 4,2 miljoen incassotrajecten. Kort gezegd, miljoenen situaties waarbij bedrijven van mening zijn dat u als consument een afspraak niet goed bent nagekomen. Toch bevatten twintig procent van de incassotrajecten een fout.

Vaak escaleert de situatie, omdat consumenten niet reageren op incassobrieven of telefoontjes van het bedrijf. Dit is best begrijpelijk, wanneer u een afspraak niet na komt. Toch is dit niet de oplossing!

Bedrijven raken om deze reden geïrriteerd en denken dat het betalingsonwil is. Zij denken dat u niet wilt betalen en treffen juridische maatregelen zoals het inschakelen van een incassobureau of een deurwaarder. Terwijl u eigenlijk denkt: Ik wil wel betalen, maar ik kan niet betalen.

Ik neem wel contact met u op wanneer ik het geld heb, dat kan toch?!. Of ik tref een betalingsregeling die ik niet na kan komen, om meer tijd te krijgen. Dit zijn voorbeelden die dagelijks voorkomen en als olie op het vuur werken voor welwillende bedrijven of incassobureaus. Wanneer er een reactie uitblijft, gaan mensen invullingen geven aan uw doen of nalaten.

Schaamte niet nodig!

Eén op de vijf huishouden heeft te maken met schulden. Schaamte kan leiden tot isolatie, waardoor de problemen onbesproken blijven. Ook blijft de hulp uit zicht. Medeoprichter van Anti incasso en aspirant Tweede Kamer lid Don Ceder heeft hierover gesproken bij PAUW.

Bron: NPO Pauw 29-11-2016

Voorkom escalatie!

Pak de telefoon of stuur een e-mail waarin u opkomt voor uw eigen financiële belangen. Neem verantwoordelijkheid voor de afspraken die u heeft gemaakt. Maak heldere afspraken over het betalen en kom deze na. Reageren zorgt ervoor dat zelfs incassomedewerkers met u kunnen nadenken over een realistische oplossing.

Nieuwe kansen

Oude schulden beïnvloeden nieuwe kansen negatief. Probeer gemaakte schulden altijd af te lossen. Lukt het niet tref een betalingsregelen. Wanneer dit niet lukt, vraag dan om de schuld af te kopen tegen een bepaald bedrag. Als dit ook geen oplossing is, vraag dan om finale kwijting.

Wanneer schulden problematisch zijn, dan kunt u zich aanmelden bij de gemeente voor schuldhulpverlening. Er zijn ook situaties waardoor u door ziekte, gedragsproblemen en/of verslaving schulden maakt. Geef dit door aan een maatschappelijk werker, zodat u hulp op maat kunt krijgen.

Wilt u advies of bemiddeling onder tijdsdruk tijdens incassogeschillen? Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van juridische oplossingen tijdens incassogeschillen. Neem nu contact met ons op!

Laat u niet verrassen door onrechtmatige incassovorderingen, maar laat schulden ook niet uw goede voornemens in de weg staan.