“Onterechte BKR- registraties door kredietverstrekkers omdat zij zich niet houden aan de wet”

Bij een betalingsachterstand van twee maanden dienen kredietverstrekkers consumenten aan te melden bij het BKR. De consument dient hiervan vooraf op de hoogte te worden gebracht. Ook is het van belang dat er een redelijke termijn wordt gegeven, waarin de achterstanden alsnog voldaan kunnen worden. Kredietverstrekkers negeren dit stelselmatig, waardoor een registratie 5 jaar blijft staan. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van beleidsvrijheid, waardoor o.a. gezinnen hun droomhuis mislopen.

Consumenten mogen niet zonder meer geregistreerd worden in registratiesystemen, zonder dat zij op voorhand in kennis worden gesteld over de gevolgen van wanbetaling, door een “vooraankondiging”. Hier mag niet van worden afgeweken, toch gebeurt dit met regelmaat.

Doel BKR

Het BKR heeft als doel om consumenten te beschermen tegen overkreditering, en om potentiele wanbetalers te weren uit het financieel betalingsverkeer. Dit is een helder doel, opzich niks mis mee. Vanaf 01 december 2016 worden kredieten vanaf €250,- met een looptijd van een maand ook geregistreerd, waardoor de drempel tot registreren wordt verlaagd. Het probleem is dat er zoveel omstandigheden te benoemen zijn, waardoor het te rechtvaardigen is dat negatieve registratie(s) in het voordeel van de consument, maar ook in het kader van het maatschappelijk belang verwijderd dienen te worden.

Achterstand op de woningmarkt

Er bestaan voorbeelden van consumenten die een schuld hebben gemaakt, doordat zij tijdens de studieperiode online kleding op afbetaling kochten. Aangezien de registratie tot 5 jaar na afbetaling van de schuld blijft staan, wordt het moeilijker voor deze doelgroep om een hypotheek te krijgen met een codering. Personen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, raken tussen wal en schip. Zij verdienen teveel voor een sociale woning, maar te weinig voor een vrijesector woning. Het is onredelijk dat starters of gezinnen met een relatief onschuldig betalingsverleden géén goede kans krijgen om zichzelf een veilige en humane bestaansrecht op te bouwen en daarmee een achterstand creëren op de woningmarkt.

Beleidsvrijheid van kredietverstrekkers

Kredietverstrekkers gebruiken te weinig de beleidsvrijheid om negatieve BKR registratie van consumenten te verwijderen die een woning willen kopen. Het komt te weinig voor dat de belangen en de huidige leefomstandigheden van de consument afgewogen worden bij een verzoek met als doel registraties te verwijderen, en daarmee een tweede kans te verstrekken. Het kopen van een woning bindt personen en geeft verantwoordelijkheid, omdat woningkopers belang hebben om de woning te behouden. Ook is er een begrenzing aan het verstrekken van een hypotheek. Vanaf januari 2017 kan er maximaal 101% van de aankoopwaarde worden geleend.

Oplossing

Anti Incasso beschermt de financiële en juridische positie van consumenten onder tijdsdruk. Wanneer u de intentie heeft om een woning te kopen kan er (in geval van spoed) worden bemiddeld op basis van juridische gronden zodat de registratie kan worden verwijderd.

Neem nu contact met ons op!

 

 

Calvin Ceder is lobbyist en eigenaar van een juristenkantoor dat is gespecialiseerd in het bestrijden van onrechtmatige geldvorderingen en geeft workshops over hoe om te gaan met incassogeschillen. Hij heeft meegeholpen aan het onderzoek van de ACM waarin vastgesteld is dat ook de gecertificeerde incassobureaus consumenten intimideren en zich niet houden aan de wet. Ook heeft hij een bijdrage geleverd aan een wetswijzigingsvoorstel van de CU om malafide incassobureaus te beboeten.