“Waarom Don & Calvin Ceder de incassocultuur wilden veranderen: Lees het verhaal


Betere bescherming voor consumenten

In 2012 is de incassowet in werking getreden, waardoor consumenten beter beschermd moesten worden tegen malafide incassobureaus, helaas is deze bescherming nog niet voldoende te merken in de samenleving. Mensen betalen nog steeds tientallen tot honderden euro’s teveel aan incassokosten. Zij worden zelfs bedreigd en geïntimideerd. Don & Calvin Ceder zagen onafhankelijk van elkaar wat het leed was van malafide incassopraktijken bij gezinnen, voornamelijk stress en angst.

Ouders die langer moeten werken om rekeningen te betalen die niet (geheel) terecht zijn. Twee honderd euro teveel aan incassokosten betalen kan betekenen dat een kind een jaar niet kan sporten. Wij willen dat de volgende Wesley Sneijder, Robin van Persie of Jermaine Lens de mogelijkheid moet krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot een professional. Onterechte incassokosten kunnen talentontwikkeling beinvloeden.

Het is pijnlijk om te zien hoe mensen op een niet respectvolle manier behandeld worden door incassomedewerkers. De toezichthouders grijpen naar ons idee niet of nauwelijks in. Het loont nog steeds om onterechte kosten te innen bij consumenten. Het zijn letterlijk ‘wildwest’ praktijken.

De naam Anti Incasso

De naam heeft veel weerstand gewekt bij mensen. Naar de mening van anderen werd ‘Anti’ in de naam Anti Incasso geassocieerd met een negatieve lading. Wij waren hier stellig in. De naam zorgt per definitie voor twee type personen. De mensen die ons nodig hebben, en de mensen die ons niet begrijpen. Dit was een strategische keuze om de naam te houden. Daarnaast gaat het niet gaat om de naam, maar om de ervaring die mensen hebben met je bedrijf en de waarde die eraan wordt gehecht. Nu staat Anti Incasso voor het bieden van juridische hulp onder tijdsdruk tijdens incassogeschillen. Incassobureaus waarderen onze interventies, omdat wij constructieve gesprekken voeren.
Resultaat

Uiteindelijk heeft onze inzet ertoe geleid dat wij de ACM hebben geadviseerd om malafide incassobureaus  te beboeten tot € 900.000 per overtreding.

Wij zien nu dat consumenten opkomen voor zichzelf en klachten indien tegen incassobureaus die zich niet aan de regels houden. Ook winnen zij steeds meer kennis en informatie over hoe om te gaan met incassogeschillen. Onze workshops worden regelmatig bezocht. Op 16 juni 2017 hebben wij onze webinar genaamd ” In 5 omgaan met incassogeschillen zodat je geld kan besparen!”

Waarom zijn wij een commerciële organisatie?

Anti Incasso biedt specialistische hulp aan mensen met incassogeschillen onder tijdsdruk.

De meeste overheidsmiddelen zijn gericht op het saneren van schulden. Dit sluit niet altijd aan bij de financiële hulp en dienstverlening die consumenten nodig hebben. Daarom zijn wij 24/7 telefonisch bereikbaar voor spoedzaken. Daarnaast is investeren in je eigen juridische positie een vorm van zelfredzaamheid.

 

Risicobeheersing

Wanneer consumenten ons in willen huren kijken zij naar wat voor onze diensten betaald dient te worden. Kijk ook naar wat er gebeurd wanneer je niet adequaat reageert. Denk hierbij aan beslaglegging etc. Voorkom ook dat je problematische schulden krijgt en daarmee schuldhulpverlening nodig hebt.

Zijn wij nog actueel?

De incassocultuur is enorm veranderd. Zo heeft een groot incassobureau haar brieven aangepast. Consumenten durven hulp te vragen, maar ook te accepteren. Ook online is er veel te vinden over hoe om te gaan tijdens incassogeschillen. Wij vragen ons dan ook oprecht af of de organisatie dient voort te bestaan en zo ja in welke vorm? En als wij voortbestaan, is dit geen taak van de overheid?

In ons volgende artikel zullen wij dieper hierop ingaan. Laat gerust een reactie achter hoe je over het voortbestaan van Anti Incasso denkt.