“Eer aan mantelzorgers leidt tot betere ondersteuning voor ouderen in Nederland”

“Overheid brengt mantelzorgers diep in de schulden”

Via Anti incasso leerde ik mantelzorger Soraya Matil (32 jaar) kennen, omdat zij onze hulp inschakelde bij een incassogeschil.  Soraya is sinds het jaar 2001 mantelzorger van haar geliefde oma, mevr. Juliette Matil (89 jaar) die leidt aan Alzheimer. Ondanks dat Soraya Matil een groot gedeelte van haar leven investeert in mantelzorg, is zij ook verwikkeld in een strijd om passende zorg te krijgen voor haar oma. Dit werd een lang en slopend proces. Hierdoor kreeg Soraya Matil te maken met de huidige zorgindicaties. In Nederland draait veel om geld, bij mantelzorgers niet. Soraya Matil is dan ook boos op Minister van Rijn, omdat de overheid mantelzorgers op een houtje laat bijten. Ouderen lopen hierdoor de liefde en zorg mis, waarop zij recht hebben.

Miljoenen mensen geven jaarlijks mantelzorg aan zorgvragers. Dit zijn vaak mensen met een lichamelijke beperking en/of ouderen. 33% van de 3 miljoen zorgvragers zijn ouder dan 65 jaar.

Beweegredenen mantelzorg

Mantelzorgers verlenen vaak zorg vanuit een intrinsieke motivatie, Soraya omschrijft het als een roeping en een zegen van God. Niet iedereen is geschikt om dit werk uit te voeren, het vergt enig geduld, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid.

 

Complexiteit van de samenleving

Mantelzorgers lopen tegen een bureaucratische systeem aan van de overheid. Om betere zorg te krijgen is er meer geld nodig. De rompslomp met de Persoons Gebonden Budgetten en het bijbehorende aanvraagsystemen leidt ertoe dat de gewenste zorg vaak niet op tijd aankomt. Bij ouderen telt elke dag, omdat zij snel achteruit kunnen gaan. In het geval van de familie Matil is passende zorg 5 jaar later gekomen. Gelukkig leeft oma Matil nog, alleen vreest Soraya Matil dat zij niet lang zal genieten van het budget op maat.

 

“Mantelzorgers bijten op een houtje omdat alles in de zorg gebaseerd is op geld”

Soraya en vele andere mantelzorgers worden vaak voor het blok gezet door te kiezen voor de zorg of voor een regulier bestaan in de maatschappij. Zorg verlenen kan variëren van 8 uur per week tot fulltime, oftewel 24 uur per dag. De zorg in combinatie met de rompslomp en complexe regels leidt ertoe dat mensen zoals Soraya Matil niet meer toekomen aan een ‘normaal’ bestaan

 

“Boos op Staatssecretaris Martin van Rijn, hij laat ouderen in stilte leven en daarmee sterven zij sneller!”

Net als velen ouderen was oma Matil  niet gewend om in stilte te leven. Zij participeerde vrolijk in de samenleving en is altijd omringd door haar kinderen. Door de Alzheimer ging mevr. Matil snel achteruit. De familie koos ervoor om haar te verzorgen via de eigen visie, bewegingen en gedachten. Zij wilde de beste zorg geven aan oma Matil, zodat zij aan het einde van haar leven liefde en aandacht krijgt die zij nodig heeft.

Mantelzorg en met name bij Alzheimer kent verschillende fases waarin de zorg steeds intensiever wordt. In het begin ging oma in discussie over de dingen die zij vergat. In dit stadium kan zij niet meer praten. Van Rijn maakt het naar zegge van Soraya onmogelijk voor mantelzorgers om hun werk te doen. Zo zegt zij:

 “Wij mantelzorgers kregen tot 2014 €63,- per uur en door van Rijn nu nog maar €20,- euro per uur, met een PGB-budget van €4000,- per maand verdeeld over drie mantelzorgers. Hij vergeet dat ik 24/7, 365 dagen per jaar werk als mantelverzorger. Zonder steun van mijn netwerk heb ik letterlijk nooit vrij. En dat als een moeder van 3 kinderen.”

Een baan of een studie is tijdelijk en beweegbaar, ouderen niet! Zij zijn gebonden aan een tijd, omdat de kans groot is dat zij op korte termijn overlijden. Dit zou Soraya Matil Staatssecretaris van Rijn duidelijk willen maken, zodat hij hier iets aan kan doen!

Incassoproblemen

De oma van Soraya heeft haar geleerd hoe zij dient te participeren in de samenleving. Zo is haar geleerd om geen schulden te maken. Toen de gemeenten werden belast met de zorg van haar inwoners, kwamen in het jaar 2015 veel mensen in de problemen. De budgetten werden te laat gestort waardoor massale betalingsachterstanden ontstonden. Nu heeft  Soraya schulden opgebouwd om voor haar geliefde oma te kunnen zorgen.

Soraya raakte het overzicht kwijt en investeerde in haar financiële en juridische positie door (juristenkantoor) Anti Incasso te contacten. Zij bespaarde €1700 oftewel een ruime PGB maandbudget. Zij kreeg ook duidelijkheid over het ontstaan van haar vordering, waardoor zij de focus weer kon leggen op het verlenen van zorg. Nu heeft zij een PGB die wel toereikend is om haar de zorg te bieden waar zij recht op heeft.

Soraya haar grootste droom is dat zij kenbaar aan de wereld kan maken hoe geweldig haar oma was voor de Alzheimer, daarom werkt zij hieraan mee.

Het verhaal van Soraya staat niet op zich, mantelzorgers voeren een dubbele strijd in de maatschappij. De strijd om passende zorg te bieden en de strijd om geen achterstand op te bouwen in de samenleving.

Schulden zorgen ervoor dat mensen uit het leven willen stappen. Gelukkig staat zij er niet zo in. Elke dag is een feestdag. Soraya vindt dat mantelzorgers meer steun moeten krijgen van de overheid.

Het leven is een feest

“Financien spelen een steeds grotere rol voor mantelzorgers”

As je van iemand houdt is het moeilijk om die persoon los te laten, daarom gun je ze dan ook het beste tot het einde van het leven. Financiën spelen een steeds grotere rol in de zorg, waardoor wij steeds vaker kijken naar de best betaalbare zorg, gebaseerd op een PGB. Dit is een foute ontwikkeling.

Ouderen zijn prachtige kwetsbare mensen. Het zijn de mensen die onze samenleving hebben gemaakt zoals die nu is. Na haar mantelzorgperiode wil Soraya een carrière inslaan door andere mantelzorgers te begeleiden en te ondersteunen.

Ouderen leven in stilte