Nieuwe jaar oude schulden

 

December is de maand waarin wordt gefeest en het jaar wordt afgesloten. Goede voornemens worden bedacht. Een nieuw jaar en nieuwe kansen. Helaas geldt dit niet voor oude schulden. Deze schulden beïnvloeden uw voornemens. De feestdagen verzachten niet uw incassoconflict,  of andere juridische problemen. De gezelligheid zal de stress niet verzachten, want het probleem blijft bestaan. Verandering begint bij acceptatie van uw huidige situatie en de zoektocht naar hulp of actie!

In 2015 bestonden er 4,2 miljoen incassotrajecten. Kort gezegd, miljoenen situaties waarbij bedrijven van mening zijn dat u als consument een afspraak niet goed bent nagekomen. Toch bevatten twintig procent van de incassotrajecten een fout.

Vaak escaleert de situatie, omdat consumenten niet reageren op incassobrieven of telefoontjes van het bedrijf. Dit is best begrijpelijk, wanneer u een afspraak niet na komt. Toch is dit niet de oplossing!

Bedrijven raken om deze reden geïrriteerd en denken dat het betalingsonwil is. Zij denken dat u niet wilt betalen en treffen juridische maatregelen zoals het inschakelen van een incassobureau of een deurwaarder. Terwijl u eigenlijk denkt: Ik wil wel betalen, maar ik kan niet betalen.

Ik neem wel contact met u op wanneer ik het geld heb, dat kan toch?!. Of ik tref een betalingsregeling die ik niet na kan komen, om meer tijd te krijgen. Dit zijn voorbeelden die dagelijks voorkomen en als olie op het vuur werken voor welwillende bedrijven of incassobureaus. Wanneer er een reactie uitblijft, gaan mensen invullingen geven aan uw doen of nalaten.

Schaamte niet nodig!

Eén op de vijf huishouden heeft te maken met schulden. Schaamte kan leiden tot isolatie, waardoor de problemen onbesproken blijven. Ook blijft de hulp uit zicht. Medeoprichter van Anti incasso en aspirant Tweede Kamer lid Don Ceder heeft hierover gesproken bij PAUW.

Bron: NPO Pauw 29-11-2016

Voorkom escalatie!

Pak de telefoon of stuur een e-mail waarin u opkomt voor uw eigen financiële belangen. Neem verantwoordelijkheid voor de afspraken die u heeft gemaakt. Maak heldere afspraken over het betalen en kom deze na. Reageren zorgt ervoor dat zelfs incassomedewerkers met u kunnen nadenken over een realistische oplossing.

Nieuwe kansen

Oude schulden beïnvloeden nieuwe kansen negatief. Probeer gemaakte schulden altijd af te lossen. Lukt het niet tref een betalingsregelen. Wanneer dit niet lukt, vraag dan om de schuld af te kopen tegen een bepaald bedrag. Als dit ook geen oplossing is, vraag dan om finale kwijting.

Wanneer schulden problematisch zijn, dan kunt u zich aanmelden bij de gemeente voor schuldhulpverlening. Er zijn ook situaties waardoor u door ziekte, gedragsproblemen en/of verslaving schulden maakt. Geef dit door aan een maatschappelijk werker, zodat u hulp op maat kunt krijgen.

Wilt u advies of bemiddeling onder tijdsdruk tijdens incassogeschillen? Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van juridische oplossingen tijdens incassogeschillen. Neem nu contact met ons op!

Laat u niet verrassen door onrechtmatige incassovorderingen, maar laat schulden ook niet uw goede voornemens in de weg staan.

“Onterechte BKR- registraties door kredietverstrekkers omdat zij zich niet houden aan de wet”

Bij een betalingsachterstand van twee maanden dienen kredietverstrekkers consumenten aan te melden bij het BKR. De consument dient hiervan vooraf op de hoogte te worden gebracht. Ook is het van belang dat er een redelijke termijn wordt gegeven, waarin de achterstanden alsnog voldaan kunnen worden. Kredietverstrekkers negeren dit stelselmatig, waardoor een registratie 5 jaar blijft staan. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van beleidsvrijheid, waardoor o.a. gezinnen hun droomhuis mislopen.

Consumenten mogen niet zonder meer geregistreerd worden in registratiesystemen, zonder dat zij op voorhand in kennis worden gesteld over de gevolgen van wanbetaling, door een “vooraankondiging”. Hier mag niet van worden afgeweken, toch gebeurt dit met regelmaat.

Doel BKR

Het BKR heeft als doel om consumenten te beschermen tegen overkreditering, en om potentiele wanbetalers te weren uit het financieel betalingsverkeer. Dit is een helder doel, opzich niks mis mee. Vanaf 01 december 2016 worden kredieten vanaf €250,- met een looptijd van een maand ook geregistreerd, waardoor de drempel tot registreren wordt verlaagd. Het probleem is dat er zoveel omstandigheden te benoemen zijn, waardoor het te rechtvaardigen is dat negatieve registratie(s) in het voordeel van de consument, maar ook in het kader van het maatschappelijk belang verwijderd dienen te worden.

Achterstand op de woningmarkt

Er bestaan voorbeelden van consumenten die een schuld hebben gemaakt, doordat zij tijdens de studieperiode online kleding op afbetaling kochten. Aangezien de registratie tot 5 jaar na afbetaling van de schuld blijft staan, wordt het moeilijker voor deze doelgroep om een hypotheek te krijgen met een codering. Personen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, raken tussen wal en schip. Zij verdienen teveel voor een sociale woning, maar te weinig voor een vrijesector woning. Het is onredelijk dat starters of gezinnen met een relatief onschuldig betalingsverleden géén goede kans krijgen om zichzelf een veilige en humane bestaansrecht op te bouwen en daarmee een achterstand creëren op de woningmarkt.

Beleidsvrijheid van kredietverstrekkers

Kredietverstrekkers gebruiken te weinig de beleidsvrijheid om negatieve BKR registratie van consumenten te verwijderen die een woning willen kopen. Het komt te weinig voor dat de belangen en de huidige leefomstandigheden van de consument afgewogen worden bij een verzoek met als doel registraties te verwijderen, en daarmee een tweede kans te verstrekken. Het kopen van een woning bindt personen en geeft verantwoordelijkheid, omdat woningkopers belang hebben om de woning te behouden. Ook is er een begrenzing aan het verstrekken van een hypotheek. Vanaf januari 2017 kan er maximaal 101% van de aankoopwaarde worden geleend.

Oplossing

Anti Incasso beschermt de financiële en juridische positie van consumenten onder tijdsdruk. Wanneer u de intentie heeft om een woning te kopen kan er (in geval van spoed) worden bemiddeld op basis van juridische gronden zodat de registratie kan worden verwijderd.

Neem nu contact met ons op!

 

 

Calvin Ceder is lobbyist en eigenaar van een juristenkantoor dat is gespecialiseerd in het bestrijden van onrechtmatige geldvorderingen en geeft workshops over hoe om te gaan met incassogeschillen. Hij heeft meegeholpen aan het onderzoek van de ACM waarin vastgesteld is dat ook de gecertificeerde incassobureaus consumenten intimideren en zich niet houden aan de wet. Ook heeft hij een bijdrage geleverd aan een wetswijzigingsvoorstel van de CU om malafide incassobureaus te beboeten.